PRAVIDLA NA BLOGU

21. srpna 2010 v 16:38 | REMI |  AUTOR

1. Všeobecná komunikace na webu

1.1   Návštěvník se stejně jako autor nesmí vyjadřovat vulgárně.
1.2   Uživatel smí propagovat svůj blog v sekci reklamy.Jinam reklamy nepatří!Pokud budou reklamy jinde než v sekci k tomu určené tak je bez milosti mažu.
1.3   Návštěvník nesmí urážet, diskriminovat či rasově napadat ostatní uživatele, či vyvolávat hádky.(To se tady asi nestane,ale pro jistotu)
1.4   Návštěvník musí respektovat autora blogu.
1.5   Blog.cz umožňuje blokování IP adresy.A já ji v nejkrajnějším případě použiji.

2. Kopírovaní

2.1   Je přísně zakázano kopírovat texty.Vyjímku tvoří obrázky.
--2.2Proč ne obrázky?
Protože by to akorát tak přidělávalo práci.Každý obrázek který je uvedený na tomto blogu je dostupný i jinde na internetu.Stačí jen trochu hledat.

3. Reklama, partnerství (Zatím nedostupná volba)
3.1   Chcete-li uzavřít partnerství mezi TPW a vaším blogem kontaktujte autora.
3.2   Chcete-li nás zahrnout do společného projektu,kontaktujte autora stránek.(Momentálně nedostupné)

4. Uživatelské profily(registrovaní) - návštěvníci - pohyb na blogu
4.1   Je zakázáno vystupovat na blogu pod více než jedním jménem.
4.2   Uživatel má právo svobodně vyjadřit svůj názor v sekci návštěvní kniha.
4.3   Uživatel, který vystupuje pod více jmény a bude je zneužívat jako psaní ze třetí strany mu budou komentáře smazávány nebo mu bude zablokována IP.Na Blog.cz je možné sledovat IP adresy.
4.4   Je přísně zakázáno spamovat jakoukoliv část webu. V případě porušení bude příspěvek smazán či bude návštěvník  zablokován.

5.Komentáře a hlasování
6.1   Každý má právo vyjadřit svůj názor v podobě komentář - v návštěvní knize či hlasem ankety.
6.2   Admin má právo smazat komentář který vyjadřuje nepřístojný obsah.(Kritika patří do Návštěvní knihy)

6.Soutěže(Zatím nedostupné)

7.1   Je zakázáno vystupovat pod několika jmény.Viz. pravidlo 4.1;4.3
7.2   Řiďtě se dodatečnými pravidly soutěže.

(Obsah či rčení pravidla se může změnit bez předchozího upozornění)
 

OBECNĚ O SEKCI NÁVŠTĚVNÍ KNIHA

21. srpna 2010 v 16:38 | REMI |  NÁVŠTĚVNÍ KNIHA
Zde můžete psát kritiku k mému blogu.Vítány jsou pozitivně hodnotící komentáře.
Kritiku vyjadřujte bez zbytečných vulgarismů.
SPAM bude bez milosti mazán.

OBECNĚ O SEKCI REKLAMY

21. srpna 2010 v 16:35 | REMI |  REKLAMY
Zde můžete psát reklamy na propagaci svého blogu(Např.Ahoj,hlásneš mi v ruhém kole SONB)atd.
Podmínka je vyjadřovat se slušně bez zbytečných vulgarismů.
SPAM bude bez milosti mazán.
 


Život ve skupině - seznamte se s dinosaury

19. srpna 2010 v 16:19 | REMI |  DINOSAUŘI

Život ve skupině


Schromažďování do skupin byla pro býložravé dinosaury životodárná technika,jak přežít ve světě plném nebezpečných predátorů.

Miliony let po vymření dinosaurů existuje stále plno důkazů o tom,že se schromažďovaly do stád.Tuto skutečnost dokazují zachované "masové hroby",společná hnízdiště nebo stopy zanechané pohybujícími se stády,když se zastihla nějaká pohroma,například písečná bouře.

Velikost stád


Jak veliká byla stáda dinosaurů?Kosterní nálezy a dochované sledy stop poskytují nejlepší vodítka,která ovšem musí být interpretována s rozmyslem.Dinosauři mohli být na stejném místě ve stejnou dobu,aniž by tvořili stáda.To se například stávalo u vodních zdrojů,kde zvířata,jinak žijících samotářsky,schromažďovala,aby se napila.Nahromadění kostí může bát často matoucí,protože kosti mohly patřit jedincům,kteří uhynuli týdny nebo roky po sobě.To se například mohlo stát,když byla zvířata vystavena stejnému nebezpečí - kluzkému svahu nebo byla ulovena na oblíbených místech dravců.Paleontologové prozkoumali mnoho fosilií,aby získali představu o životě různých druhů.Stopy a kosterní nálezy iguanodonů ukazují,že se pohybovaly ve skupinách po čtyřech nebo pěti kusech,zatímco hadrosauři,například Maiasaura ,mohly tvořit stáda čítající několik set jedinců.

Sociální život dinosaurů

Druhy tvořící stáda se téměř jistě vyznačovaly složitým způsobem chování.Stejně jako u současných savců schromažďujících se do skupin měli živočichové různých pohlaví a věku odlišné sociální postavení a často i jinou pozici ve stádě.Některé fosilizované stopy tento názor dokládají - menší stopy patřící mladým jedincům,byly často nalezeny ve středu stáda,zatímco stopy větší,patřící dospělým jedincům byly většinou v kruhu kolem menších stop.Tímto byly mladší jedinci chráněni a dospělým to umožnilo v případě útoku predátora bariéru.

Přidat se a odejít

Jak zvířata rostla a umírala,musela se stavba stáda neustále měnit.U mnoha dnes žijících živočichů žijících po hromadě,například slonů,samci opouštějí stádo,aby se postarali sami o sebe a řadu let žijí ve stádech "svobodných jedinců".Nejsilnější samci vedou stádo několika samic a mláďat..Je pravděpodobné že podobné chování měli i dinosauři.Během období kdy žili samci ve stádech "svobodných jedinců" byly zaměstnáni souboji s rivaly.tento druh "boje" způsobil stálá zranění,ale vyčlenil nejsilnější a nejschopnější samce,což jim umožnilo stát se otci většiny mláďat.

Individuální rozlišení

fosilní pozůstatky dinosaurů často vykazují odlišnosti mezi členy stejného druhu.Nejnápadnější rozdíly byly mezi samci a samicemi,ale byl zde i jiné rozdíly,kterými se jednotlivci lišili.Tyto drobné rozdíly zřejmě fungovaly jako poznávací znamení,která pomáhala členům stáda rozpoznat určitého jedince od ostatních.Protože dinosauři byly často dlouhověcí,mohli mít starší jedinci bohaté zkušenosti s rozpoznáváním ostatních členů stáda.Každý živočich znal postavení ve skupině podle "zasedacího pořádku",i to kde je jeho místo když se skupina dostane do ohrožení.

                                                           

Dinosauří znaky - seznamte se s dinosaury

18. srpna 2010 v 10:51 | REMI |  DINOSAUŘI

Dinosauří znaky

Kosti jsou klíčem k pochopení dinosaurů.Jejich prostřednictvím můžeme rozpoznat typické znaky odlišující dinosaury od žijících dinosaurů.

Dinosaury,podobně jako všechny ostatní žijící živočichy vzájemně spojují a charakterizují určité fyzické znaky.Stejně jako poznáváme žijící zvířata můžeme určit i dinosaury.Paleontologové rozlišují různé skupiny právě na základě kosterních znaků.

Pohled na kosti

Na lebkách obratlovců se v lebečním patru vyskytují dvě kosti radličné.U dinosaurů zasahují od předku čenichu až na úroveň "anteroorbitálních" otvorů tj.lebečních otvorů umístěných před očima.U většiny jiných obratlovců nejsou kosti radličné tak dlouhé.
Příklad kosti radličné u člověka.Podívejte se do nosního otvoru uvidíte nepárovou přepážku postavenou svisle přesně uprostřed.(Až budu na svém počítači tak vám ji zakroužkuji.)

Na lopatkách měli dinosauři kloubní jamku pro kost pažní,otočenou dozadu.Tento znak zřejmě souvisel s dlouhým nízkým hřebínkem na horní části pažní kosti který sloužil k upínání svalů.Pánev byla připojena k páteři třemi nebo více obratli.Kyčelní jamka měla ve středu otvor a okolo svého horního okraje rozšířenou kostěnou obrubu.Stehenní kost měla uprostřed vybouleninu(čtvrtý trochanter),která sloužila jako svalový úpon..Holení kost(tibia)opatřená hřebenem byla mnohem větší než kost lýtková(fibula).Kotníková kost měla výběžek který vyčníval výš a který zapadal do zářezu v holenní kosti.Kotník byl jednoduchý kloub a dinosauři chodili po prstech.

Plazopánví a ptakopánví

Dinosaury lze rozdělit do dvou skupin: plazopánvích a ptakopánvích.Toto dělení bylo zavedeno v roce 1887 anglickým paleontologem Harry Seeleym.Někteří z dinosaurů - masožraví teropodi včetně ptáků,dlouhokrcí sauropodi a protosauropodi - měli stydkou kost(tj.jedna ze tří pánevních kostí) směřující dopředu jako je tomu u plazů,zatímco stydká kost u jiných druhů směřovala dozadu rovnoběžně s jinou pánevní kostí(tj.kost sedací).Skupinu se stydkou kostí směřující dozadu nazýváme ptakopánví,protože jejich uspořádání připomíná ptačí.Obě skupiny se liší ještě dalšími znaky.Plazopánví měli chápavou přední končetinu s "palcem" umístěným proti ostatním prstům.Jejich esovitě prohnutý krk byl dlouhý a ohebný.Tyto znaky se u některých vývojově pokročilejších ptakopánvích změnily k nepoznání.Například u sauropodů se přední končetina vyvinula v téměř "sloní nohu",aby mohla nést váhu přední části živočicha.U ptáků zbylé tři psty srostly v jednou kost,která podpírala většinu křídelních per.Dalším znakem ptakopánvích byly rohy,bodce,pláty,límce a mnoho jiných kostěných struktur.Všichni ptakopánví vyhynuli ale plazopánví přežily do současnosti v podobě ptáků.Všichni ptakopánví byli výhradně býložravci kdežto plazopánví byli jak býložravci tak masožravci.

Edmontosaurus měl typickou pánev ptakopánvých.

Pánev palzopánvých.Například  masožravý Allosaurus patřil mezi  plazopánvé.Jeho stydká kost směřovala dopředu a  poskytovala oporu pro svalstvo končetin.


Coelophysis

28. července 2010 v 11:30 | REMI |  DINOSAUŘI
COELOPHYSIS(Dutý tvar)
[Celofysis]
SKUPINA:Theropoda
ČELEĎ:Coelophysidae
DOBA:Před 208-200 miliony lety
FOSILNÍ NÁLEZY:Severní amerika
POPIS:Edward Drinker Cope,1889/1881(Dvě knihy udávají jiný údaj
PROSTŘEDÍ:Pouštní pláně
DÉLKA:3m
HMOTNOST:50 kg
POTRAVA:Ještěrky,ryby,mláďata vlastního druhu
KDE JE VYSTAVEN:Americké přírodovědecké muzeum(New York)USA,Carnegieho přírodovědecké muzeum(Pittsburgh)USA,Muzeum severní arizony(Flagstaff)USA,Přírodovědecké muzeum Nového mexika(Albuquerque)USA,Smithsonův ústav(Washington)USA,Denverské přírodovědecké muzeum(Denver)USA

Když Edward  Drinker Cope popsal v roce 1881 rod Coelophysis,jeho popis byl založen pouze na několika úlomcích pocházejících z pozdně triasových usazenin v Novém mexiku.Coelophysis je dnes jedním z nejznámějších dinosaurů díky nálezu více než sta koster různých velikostí týmem paleontologů v roce 1947 na Ghost Ranch v severním Novém mexiku.Současně patří mezi nejprimitivnější známé teropody.Jako většina známých primitivních teropodů,byl Coelophysis poměrně malý.Mnoho dospělých jedinců z Ghost Ranch jsou exempláře dlouhé zhruba 1,8m.Mohly se však vyskytnout jedinci dlouzí až tři metry.Pozůstatky některých drobných jedinců byly nalezeny uvnitř hrudních košů větších Coelophysisů.Tento fakt vedl nejprve k doměnce že tito dinosauři rodili živá mláďata.Nyní je však daleko pravděpodobnější že se živil drobnějšími příbuznými vlastního druhu.Většina teropodů měla přední končetiny tříprsté ale ti nejprimitivnější jich měly více.Coelophysis měl čtyři prsty ale čtvrtý byl velmi malý a možná že byl u žijícího živočicha stěží rozeznatelný.Paleontologové neví proč se našlo tolik koster v tak omezené oblasti jakou je Ghost Ranch.Geologové však považují za pravděpodobné že tato oblast stejně jako tropické oblasti v současnosti byly náchylná k sezónním obdobím sucha a dešťů.Je možné že celé stádo Ceolophysisů zahynulo během extrémního období sucha a bylo rychle pohřbeno při záplavách na začátku období dešťů.

Coelophysis.

Stádo Coelophysisů u řeky.

Coelophysisové v pravelse.

Hlava Coelophysise.

Coelophysisové u vysychající říčky.

Srovnání malého exempláře Coelophysise se slepicí.

Dva coelophysisové se perou o zbytky nějakého zvířete.

Kostra Coelophysise.

Další kostra Coelophisise.

Coelophysis lovící nějakou ještěrku.

Opeřený Coelophysis.

Podoba Coelophysise.

Hlava Coelophysise s tělem maldšího příbuzného.

Další výjev jako předchozí.

Coelophysis na břehu řeky.

Pěkný obrázek kdy větší Coelophysis pronásleduje menšího.

Zase Coelophysis na břehu řeky.

Coelophisis.

Lebka Coelophysise.

Stádo Coelophysisů pozoruje Placeriase na druhé straně řeky.

Hezký obrázek který vypadá jako wallpaper.

Kostra Coelophysise.

Lebka Coelophysise.

Zub Coelophysise.

Další tentokrát mnohem lépe zachovaný zub Coelophyise.

Omluva 2

23. července 2010 v 11:13 | REMI |  NOVINKY
Moc se omlouvám návštěvníkům mého blogu i přes mou momentálně nulovou aktivitu.Opakuji že nemám moc času.

Edmontosaurus

19. července 2010 v 9:42 | REMI |  DINOSAUŘI
Edmontosaurus (Ještěr z Edmontonu)
[Edmontosaurus]
SKUPINA:Ornithopoda
ČELEĎ:Hadrosauruidae
DOBA:Před 71 - 65 miliony lety
FOSILNÍ NÁLEZY:Alberta,Kanada
POPIS: E. regalis - Lawrenc Morrisson Lamb,1917
            E. annectens - Othniel Charles Marsh,1892
            E.saskatchewanensis - Charles Mortram Sternberg,1926
PROSTŘEDÍ:Lesy
DÉLKA:13 metrů
HMOTNOST:6 tun
POTRAVA:Rostlinstvo
KDE JE VYSTAVEN:Paebodyho přírodovědecjé muzeum - New Haven(USA),Smithsonův ústav - Washington(USA),Královské ontarijské muzeum - Toronto(Kanada)
Hadrosauři byly čeledí vylekých ornitopodů,kteří byly pojmenováni podle široké sploštělé tlamy.Ta byly tvořena rohovitým zobákem připomínajíciím kachní zobák.Edmontosaurus mohl zobák používat k uštipování rostliné potravy kterou žvýkal množstvím (až tisíc zubů) k sobě natěsnaných zubů které lemovaly obě čelisti.Když se zuby opotřebovali tak byly nahrezeny novými.Edmontosaurus patřil k největším hadrosaurům´.Dokonce společně s Tyrannosaurem a Triceratopsem patřil k posledním žijícím dinosaurům Edmontosaurus mohl dosáhnout hmotnosti až 6 tun.Měl silné přední končetiny s kopyty.Hřbet by zpevňován velkými kostěnými šlachamikteré se křížili.Edmotosaurus zřejmě většinu času na čtyřech ale v případě nebezpečím prchal na statných zadních nohách.Na krásném nálezu Edmontosaura z Alberty v Kandě se zachovaly otisky kůže včetně přední končetiny.Jednalo se o jednu z mumifikovaných fosilií.První rekonstrukce hadrosaurů je znázorňovaly jako vodní tvory.Kůže na přední noze Edmontosaura je natažena mezi prsty,což vypadá jako kachní noha s plovací blánou.Později vyšlo najevo  že to co se zdálo být plovací blánou byly zbytky kůže z polštářků na kopytech.Současné rekonstrukce vyobrazují hadrosaury jako zcela suchozemské živočichy.

Edmontosaurři u řeky.

Edmontosaurus.

Edmontosauři pod utokem Tyrannosaurů.

Lebka Edmontosaura.

Edmontosaurus v bažině.

Kostra Edmontosaura.

Velikosti Edmontosaurů.

Edmontosaurus na zadních.

Lebka Edmontosaura.

Zuby Edmontosaura.

Kostra Edmontosaura.

Edmontosauři v jezírku.

Zadní tlapa edmontosaurua.

Povornání lebky Edmontosaura a Triceratopse.

Obratel Edmontosaura.

Čelist

OMLUVA

17. července 2010 v 11:32 | REMI |  NOVINKY
Pardon že tu dlouho nejsem ale momentálně opravdu nemám čas.Pokusím se v nejblišší době zase na blog něco napsat.
                                                   Remi

Obojživelníci a plazi část 4.

13. července 2010 v 8:57 | REMI |  PŘÍRODA V SOUČASNOSTI
Leguán Nosorohý

Latinský název:Cyclura cornuta
Velikost:Přes 1,2 m
Rozšíření:Západní Indie
Výskyt:Suchá,křovinatá místa

I přes svou velikost je Leguán nosorohý velmi plachý a při prvním náznaku nebezpečí prchá do nory.Žije mezi trnitými keři a kaktusy,živí se rostlinami,červy a myšmi.

Leguán nosorohý

Trnorep súdánský

Latinský název:Uromastyx princeps
Velikost:23cm
Rozšíření:Východní Afrika
Výskyt:Skalnatá,kamenitá půda

Brání-li se před nepřáteli švihá se strany na stranu svým ostnitým ocasem.V noci se ukrývá ve skalních dutinách a přes den se živí trávou,ovocem,listy a květy.

Obrázek nenalezen.Pokusím doplnit.

Agama osadní

Latinský název:Agama agama
Velikost:Přes 20cm
Rozšíření:Západní,Severní a Východní Afrika
Výskyt:Otevřená kamenitá savana

Agamy žijí ve skupinách po dvou až dvaceti ovládaných dominatním samcem,který brání skupinu i své území.V období dešťů kladou samice do vlhké půdy čtyři až šest vajec.

Agama osadní.

Další články